สมัครสมาชิก

ถัดไป
เข้าสู่ระบบ

นโยบายการสมัครสมาชิก

1. หากตรวจพบชื่อ-นามสกุลไม่ตรงตามบัญชีธนาคารที่สมัครจะไม่สามารถถอนเงินได้ทุกกรณี

2. เบอร์ที่ลงทะเบียนกับบัญชีเบอร์วอลเล็ทต้องตรงกันถึงจะสามารถถอนได้

3. กรณีลูกค้ารับเครดิตฟรีหากตรวจสอบพบมีมากกว่า 1 ยูสเซอร์จะปฏิเสธการถอนเครดิตฟรีทุกกรณี

4. การตัดสินของ MESLOT1688 ถือเป็นสิ้นสุด

เข้าใจแล้ว